GROW LEADERSHIP

Mafunzo yenye tija

Vijana wengi wamefikia ndoto zao kupitia mafunzo ya Grow Leadership. Wameanzisha biashara kwenye sekta nyingi - kilimo, teknolojia, chakula, usafi, urembo, ufugaji na mengine mengi. Wengi wamenunua ardhi na kujenga nyumba.

Tunatamani wewe uwe mojawao!

 

Mafunzo

Wiki ya kwanza utatambua uwezo wako na vipaji ulivyonavyo.

Wiki ya pili utaanza kuchunguza fursa zilizopo kwenye jamii yako,

Wiki ya tatu utaanzisha na kuendeleza wazo lako la biashara na kuongeza ujuzi wa kibiashara.

Mafunzo ya Ufundi

Baada ya kumaliza "darasani" kuna fursa nyingi kujiongezea katika fani yako:

Kompyuta

Graphic Design

Ubunifu katika ufundi mbao

Ushonaji

Mapishi

Kilimo

Wahi nafasi yako!

Mafunzo yataanza tarehe 27 Julai. Ukishasajili utajulishwa zaidi kwa njia ya email na SMS.

Vituo vya mafunzo

IRINGA
RLabs Wilolesi
Mtwivila, Mkimbizi
Ipogolo, Isakalilo, Mkwawa, Ugele, Ikungwe

KIGAMBONI
Mbutu Mkwajuni
Kichangani
Dege
Geza Ulole

0657 893 866

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter

©2020 by RLabs Tanzania. Proudly created with Wix.com